Baanreglement GLTV De Mast

Bij een vereniging horen regels, zeker voor het gebruik van onze tennisbanen. Deze regels zijn door het bestuur vastgelegd in een zogenaamd baanreglement en geven duidelijkheid aan onze leden. Indien nodig kan het bestuur dit baanreglement aanpassen of aan de ALV voorleggen. Met dit reglement streven we naar een eerlijke verdeling van de baancapaciteit met name op drukke momenten. In de geest van dit uitgangspunt zal dit reglement geïnterpreteerd moeten worden.

Bedenk ook dat het online reserveringssysteem een hulpmiddel is dat om technische redenen niet in alle situaties aansluit op het baanreglement.

Ons uitgangspunt is tevredenheid van onze Mast-leden. Helderheid vanuit het baanreglement kan hieraan bijdragen. We rekenen op je medewerking.

 

 

Onderwerpen

   1.     Toegang tot de banen

   2.     Speeltijden

   3.     Banen reserveren

   4.     Tennisactiviteiten en prioritering

   5.     Gedragsregels

   6.     Tips

   7.     Baanverlichting

   8.     Introducés

 

   1.     Toegang tot de banen
Iedereen met een geldig KNLTB-pasje op naam van GLTV De Mast heeft toegang tot de banen. Ook personen zonder ledenpas waarvoor als introducé of huurder een baan is gereserveerd. Bij externe clubactiviteiten zoals competitie en open toernooi zijn ook niet-leden welkom op de banen.

    2.     Speeltijden
De banen zijn van 8:00 uur tot 23:00 uur bespeelbaar. Als de banen door weersomstandigheden zoals sneeuw en ijs onbespeelbaar zijn, staat dit vermeld op de website en via de ClubApp.

    3.     Banen reserveren
Een baan reserveren is mogelijk via:

 • de website van onze vereniging;
 • de ClubApp. Deze installeer je eenmalig op je smartphone en is de gemakkelijkste manier om te reserveren.

Om op een baan te kunnen spelen is reserveren verplicht. In het online reserveringssysteem zijn beperkingen ingesteld om ieder lid een gelijke kans te geven om te spelen. Deze beperkingen zijn:

 •  Je kunt maximaal 2 keer per week een reservering open hebben staan. Bij 2 reserveringen op dezelfde dag dient tussen beide reserveringen  minimaal 2 uur te zitten. Zodra na de gereserveerde tijd de partij is gespeeld, kun je weer een baan reserveren met andere spelers die maximaal één open reservering hebben staan. In de praktijk kun je zodoende vaker dan tweemaal per week tennissen;
 •  Je kunt tot 7 dagen vooruit een baan reserveren (dus tot één week vooruit);
 •  Je kunt een reservering annuleren tot 1 uur voor aanvang. Daarna blijft deze staan en blijft het een openstaande reservering. Hiermee voorkomen we vooruit inhangen;
 • De speelduur bij enkelen (2 spelers) is 30 minuten en bij dubbelen (3 of 4 spelers) 60 minuten. Op bepaalde momenten is de speelduur bij enkelen 60 minuten, zie onderstaande cursieve tekst.

Op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 en op zaterdag en zondag van 08:00 tot 23:00 kan een actief lid voor het enkelen een baan reserveren voor de speeltijd van 60 minuten.

Indien de baan na de gereserveerde tijd vrij is, kan men natuurlijk doorspelen.
Bij het niet correct reserveren zoals het reserveren met de naam van een niet meespelend lid, kunnen we de reservering ongedaan maken.

    4.     Tennisactiviteiten en prioritering
De tennisactiviteiten hebben we verdeeld over drie categorieën (groen, oranje en rood):

 • KNLTB competitie jeugd en senioren
 • Clubkampioenschappen
 • Open Toernooi
 • Training
 • ISK (Interne seizoen kompetitie)
 • WICOM (Wintercompetitie)
 • Jeugdactiviteiten
 • Evenementen (commissie Mastcontact)
 • Hutsel
 • Verhuur banen en tennistoernooitjes voor en door niet-leden.

In dit reglement geven we prioriteit aan de KNLTB-competitie voor jeugd en senioren, de Clubkampioenschappen en het Open Toernooi. Dit noemen we de ‘categorie groen activiteiten’.  Binnen deze categorie geldt dat de KNLTB competitie of een andere activiteit van de KNLTB voorrang heeft op de overige activiteiten. 

Naast de tennistraining organiseren we ook eigen competities in de vorm van de ISK, Wicom, specifieke jeugdactiviteiten en Mastcontact-evenementen. Deze activiteiten zijn ingedeeld in  categorie oranje.

Overige activiteiten zoals hutsel en verhuur banen vallen in de categorie rood.

Bij het toewijzen van de baanbezetting houden we het volgende principe aan: categorie groen gaat voor categorie oranje en categorie rood. Categorie oranje gaat voor categorie rood.

Aantal banen categorie groen
Categorie groen heeft recht op 8 banen. Dit geldt voor de hele dag. Zo veel als mogelijk proberen we 2 banen voor recreatief tennissen vrij te houden. Bij het Open Toernooi en de  Clubkampioenschappen reserveren we vooraf 10 banen. Zodra het speelschema definitief is, geven we de niet ingeplande banen voor reservering vrij. Dit geven we door via de ClubApp.

Aantal banen categorie oranje
In categorie oranje geven we per activiteit de onderlinge baanbezetting aan.
Training          Maximaal 2 banen en indien noodzakelijk buiten de spertijd (op werkdagen van 19.00u tot 21.00u) maximaal 3 banen. Een reguliere uitzondering kunnen we maken voor de inlooptraining van de jeugdleden op vrijdagavond.
ISK                   Maximaal 2 banen
Wicom            Maximaal 8 banen

Evenementen Deze vinden plaats in het weekend als er geen andere activiteiten zijn. Indien nodig mogen voor een evenement alle banen gereserveerd worden.

Aantal banen categorie rood
De hutsel is voor alle leden toegankelijk. Iedereen kan meedoen, ongeacht zijn of haar niveau. Indien nodig coördineert de commissie Mastcontact de hutsel.

De ochtend- en middaghutsel zijn op maandag van 8.30 uur tot 10.30 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 10.30 uur. Standaard worden hiervoor 3 banen gereserveerd. Als er te weinig of juist veel toeloop is kan de hutselcoördinator het aantal banen aanpassen.

De avondhutsel is op maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur en op donderdag van 18.30 uur tot 20.30 uur. Op dit moment bekijken we hoe we het aantal banen naar behoefte flexibel kunnen inzetten.

    5.     Gedragsregels

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters.
 • Iedereen dient met tenniskleding op de baan te verschijnen.
 • Roken is op het hele tennispark verboden.
 • Loop niet over een baan waarop men speelt, ook niet langs de achterlijn.
 • Wanneer de netten omlaag zijn, is het verboden de baan te bespelen.
 • Honden zijn niet toegestaan op het park.
 • Auto’s, motoren en (brom)fietsen plaatsen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun gasten.
 • Het verplaatsen van meubilair op het park, het wijzigen van de nethoogten en dergelijke gebeuren uitsluitend door de parkbeheerder.
 • Als bij regen water op de baan blijft staan, probeer dit niet te verwijderen met trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht tot het afwateringssysteem zijn werk heeft gedaan. Ook sneeuw mag niet verwijderd worden.

    6.     Tips

 • Gebruik juist schoeisel, geschikt voor kunstgras. Er zijn speciale kunstgrasschoenen, maar bedenk dat je hiermee niet altijd op gravel mag spelen.
 • Ballen dien je zelf aan te schaffen. Zorg ervoor dat de tennisballen duidelijk gemerkt en herkenbaar zijn.

    7.     Baanverlichting
De verlichting kun je naar behoefte inscakelen. Dit kun je doen in de hal naast de hoofdingang. De deur van de hoofdingang is nooit op slot. Als de kantine gesloten is, kun je dus altijd de verlichting inschakelen. Zorg dat je deze ook uitschakelt als je de laatste bent die tennist in de gebruikte kooi. Bij het aanzetten van de baanverlichting is het gebruikelijk om te informeren of men de verlichting ook op de andere banen aan wil.

    8.     Introducés
Een regulier lid kan met 1, 2 of 3 niet-leden (introducés) een baan reserveren via het reserveringssysteem. Een introducé kan alleen samen met een regulier lid van de baan gebruik maken. Er kunnen dus nooit alleen introducés op een baan staan. De kosten voor het reserveren met een introducé worden na afloop van de kalendermaand bij het reserverende lid in rekening gebracht.

 

Over De Mast Overzicht