Baanreglement GLTV De Mast

Bij een vereniging horen regels, zeker voor het gebruik van onze banen. Deze regels zijn door het bestuur vastgelegd in een zogenaamd baanreglement en geven duidelijkheid aan onze leden. Indien nodig kan het bestuur dit baanreglement aanpassen of aan de ALV voorleggen. Met dit reglement streven we naar een eerlijke verdeling van de baancapaciteit met name op drukke momenten. In de geest van dit uitgangspunt zal dit reglement geïnterpreteerd moeten worden.

Bedenk ook dat het online reserveringssysteem een hulpmiddel is dat om technische redenen niet in alle situaties aansluit op het baanreglement.

 Ons uitgangspunt is tevredenheid van onze Mast-leden. Helderheid vanuit het baanreglement kan hieraan bijdragen. We rekenen op je medewerking.  

Onderwerpen

   1.     Toegang tot de banen

   2.     Speeltijden

   3.     Banen reserveren

   4.     Tennisactiviteiten en prioritering

   5.     Gedragsregels

   6.     Tips

   7.     Baanverlichting

   8.     Introducés

    1.     Toegang tot de banen
Iedereen met een geldig KNLTB-pasje op naam van GLTV De Mast heeft toegang tot de banen. Ook personen waarvoor als introducé of huurder (bij tennis) een baan is gereserveerd. Bij externe clubactiviteiten zoals competitie en open toernooi zijn ook niet-leden welkom op de banen.

    2.     Speeltijden
De banen zijn van 8:00 uur tot 23:00 uur bespeelbaar. De piektijden bij tennis zijn op  maandag t/m vrijdag van 18.00-21.00 uur en bij padel van 17.00-23.00 uur.
Als de banen door weersomstandigheden zoals sneeuw en ijs onbespeelbaar zijn, staat dit vermeld op de website en op de ClubApp.

    3.     Banen reserveren
Een baan reserveren is mogelijk via:

 • de website van onze vereniging;
 • de ClubApp. Deze installeer je eenmalig op je smartphone en is de gemakkelijkste manier om te reserveren.

Om op een baan te kunnen spelen is reserveren verplicht. In het online reserveringssysteem zijn beperkingen ingesteld om ieder lid een gelijke kans te geven om te spelen. Deze beperkingen zijn:

 •  Je kunt bij tennis maximaal 2 keer een baanreservering open hebben staan. Tussen beide reserveringen dient minimaal 2 uur te zitten. Bij padel kun je maximaal 1 reservering open hebben staan tijdens piektijden EN 1 open tijdens daltijden. “Openstaan” betekent “nog niet gespeeld “;
 • Bij padel dien je in de piektijden met 4 spelers een baan te reserveren. In de daltijden is het wel toegestaan om met minder dan 4 spelers te reserveren. Met 4 spelers is de speelduur 60 minuten  en met  2 of 3 spelers is de speelduur 30 minuten;
 • Bij tennis is de speelduur op piektijden met 2 spelers 30 minuten en met 3 of 4 spelers 60 minuten. Op daltijden is de speelduur met 2 spelers 60 minuten;
 •  Je kunt tot 7 dagen vooruit een baan reserveren (dus tot één week vooruit);
 •  Je kunt een reservering annuleren tot 1 uur voor aanvang. Daarna blijft deze staan en blijft het een openstaande reservering. Hiermee voorkomen we vooruit inhangen;
 • Er mag maximaal voor 1 introducé per lid worden gereserveerd. Bij een dubbelspel zijn dus 2 introducés toegestaan';
 • Bij padel worden er geen banen aan niet-leden verhuurd.

Indien de baan na de gereserveerde tijd vrij is, kan men natuurlijk doorspelen.
Bij het niet correct reserveren zoals het reserveren met de naam van een niet meespelend lid, kunnen we de reservering ongedaan maken.

    4.     Tennisactiviteiten en prioritering
De tennisactiviteiten hebben we verdeeld over drie categorieën (groen, oranje en rood):

 • KNLTB competitie jeugd en senioren
 • Clubkampioenschappen
 • Open Toernooi
 • Training
 • ISK (Interne seizoen kompetitie)
 • WICOM (Wintercompetitie)
 • Jeugdactiviteiten
 • Evenementen (commissie Mastcontact)
 • Hutsel
 • Verhuur tennisbanen en tennistoernooitjes voor en door niet-leden.

In dit reglement geven we prioriteit aan de KNLTB-competitie voor jeugd en senioren, de Clubkampioenschappen en het Open Toernooi. Dit noemen we de ‘categorie groen activiteiten’.  Binnen deze categorie geldt dat de KNLTB competitie of een andere activiteit van de KNLTB voorrang heeft op de overige activiteiten. 

Naast de tennistraining organiseren we ook eigen competities in de vorm van de ISK, Wicom, specifieke jeugdactiviteiten en Mastcontact-evenementen. Deze activiteiten zijn ingedeeld in  categorie oranje.

Overige activiteiten zoals hutsel en verhuur banen vallen in de categorie rood.

Bij het toewijzen van de baanbezetting houden we het volgende principe aan: categorie groen gaat voor categorie oranje en categorie rood. Categorie oranje gaat voor categorie rood.

Aantal banen categorie groen
Categorie groen heeft recht op 8 tennisbanen en 2 padelbanen. Dit geldt voor de hele dag. Zo veel als mogelijk proberen we 2 tennisbanen voor recreatief spelen vrij te houden. Bij het Open Toernooi en de  Clubkampioenschappen reserveren we vooraf alle banen. Zodra het speelschema definitief is, geven we de niet ingeplande banen voor reservering vrij. Dit geven we door via de ClubApp.

Aantal banen categorie oranje
In categorie oranje geven we per activiteit de onderlinge baanbezetting aan. 

Training

Maximaal 2 tennisbanen en 1 padelbaan. Indien noodzakelijk op werkdagen van 19.00u tot 21.00u maximaal 3 tennisbanen. Een reguliere uitzondering kunnen we maken voor de inlooptennistraining van de jeugdleden op vrijdagavond.

ISK
Maximaal 2 tennisbanen, aantal padelbanen moet nog besproken worden.

Wicom
Maximaal 8 tennisbanen, aantal padelbanen moet nog besproken worden.

Evenementen
Deze vinden plaats in het weekend als er geen andere activiteiten zijn. Indien nodig mogen voor een evenement alle banen gereserveerd worden.

Aantal banen categorie rood (moet voor de padelbanen nog besproken worden)
De hutsel is voor alle leden toegankelijk. Iedereen kan meedoen, ongeacht zijn of haar niveau. Indien nodig coördineert de commissie Mastcontact de hutsel.

De ochtend- en middaghutsel zijn op maandag 8.30-10.30 uur en 13.00-15.30 uur en op woensdag 8.30-10.30 uur. Standaard worden hiervoor 3 banen gereserveerd. Als er te weinig of juist veel toeloop is kan de hutselcoördinator het aantal banen aanpassen.

De avondhutsel is op maandag 20.00-21.30 uur en op donderdag 18.30-20.30 uur. Op dit moment bekijken we hoe we het aantal banen naar behoefte flexibel kunnen inzetten.

De superhutsel is op de laatste zondag van de maand van 11.00-13.00 uur. Op de overige zondagen wordt naar behoefte en beschikbaarheid hutselbanen gereserveerd.

    5.     Gedragsregels

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters.
 • Iedereen dient met voor de ondergrond geschikt schoeisel en in voor padel en tennis geschikte kleding op de baan te verschijnen. 
 • Roken is op het hele tennispark verboden.
 • Loop niet over een baan waarop men speelt, ook niet langs de achterlijn.
 • Wanneer de netten omlaag zijn, is het verboden de baan te bespelen.
 • Honden zijn door de gemeente niet toegestaan op het park.
 • Auto’s, motoren en (brom)fietsen plaatsen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun gasten.
 • Het verplaatsen van meubilair op het park, het wijzigen van de nethoogten en dergelijke gebeuren uitsluitend door de parkbeheerder.
 • Als bij regen water op de baan blijft staan, probeer dit niet te verwijderen met trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht tot het afwateringssysteem zijn werk heeft gedaan. Ook sneeuw mag niet verwijderd worden.

    6.     Tips

 • Gebruik juist schoeisel, geschikt voor kunstgras. Er zijn speciale kunstgrasschoenen, maar bedenk dat je hiermee niet altijd op gravel mag spelen.
 • Ballen dien je zelf aan te schaffen. Zorg ervoor dat de tennisballen duidelijk gemerkt en herkenbaar zijn.

    7.     Baanverlichting
De verlichting kun je naar behoefte instellen. Dit gebeurt in de hal bij de kleedkamers. Als de kantine gesloten is, kun je dus altijd de verlichting inschakelen. Zorg dat je deze ook uitschakelt als je de laatste bent die tennist in de gebruikte kooi. Bij het aanzetten van de baanverlichting is het gebruikelijk om te informeren of men de verlichting ook op de andere banen aan wil.

    8.     Introducés
Een lid kan met niet-leden (introducés) een baan reserveren. Een introducé kan alleen samen met een lid van de baan gebruik maken. Er kunnen dus nooit alleen introducés op een baan staan. De kosten voor het reserveren met een introducé worden na afloop van de kalendermaand bij het reserverende lid in rekening gebracht.

 

Over De Mast Overzicht