Privacyverklaring tennisvereniging GLTV de Mast

Privacyverklaring
Tennisvereniging GLTV de Mast (hierna ook wel genoemd: de Mast) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens. De Mast doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Mast houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Downloads: