Doelstelling

G.L.T.V. de Mast biedt naast de mogelijkheid tot tennissen in breedste zin van het woord ook een aantal aanvullende recreatieve, aan de tennissport gerelateerde, activiteiten. Daarbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten.

Al met al blijkt uit de jaarlijkse exploitatie dat de contributiegelden, de inkomsten uit het verenigingsgebouw "De Masterij" en de inschrijfgelden voor specifieke toernooien e.d. onvoldoende zijn om alle onkosten te kunnen dekken. Om budgettair een goed evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven, wordt bedrijven en organisaties de mogelijkheid geboden om, tegen vergoeding, hun bedrijfsnaam aan de vereniging te verbinden. Voor de sponsormogelijkheden verwijzen wij u naar de webpagina van de commissie Relatiemanagement.

Over De Mast Overzicht