Extra aandachtspunten n.a.v. de laatste Corona regels

Hieronder staan de volgen aandachtspunten m.b.t. Hutsel, Competitie, Wicom en de trainingen opgesomd.  

Hutsel:
Volgens de laatste regels mag er wel gehutseld worden echter men dient tijdens de hutsel met dezelfde persoon te spelen en tegen dezelfde tegenstanders. Of te wel er mag niet gerouleerd/gewisseld worden.

Competitie:
De competitie is in zijn geheel geannuleerd en wordt ook niet meer ingehaald is besloten door de KNLTB.

Wicom:
Hierover volgt zo snel mogelijk een besluit, het Wicom team wil alle mogelijkheden goed bestuderen voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.

Trainingen:
Deze mogen doorgaan, houd hierbij de 1,5 meter regel goed in acht. De trainers hebben een bericht van de KNLTB gekregen waar zij zich samen met de leerlingen aan moeten houden.

Indien er nog onduidelijkheden zijn over bovenstaande horen wij dat graag.


Met vriendelijke groeten,
Antoon Warmoeskerken
Voorzitter Senioren tennis

 

Nieuws Overzicht