Extra aandachtspunten n.a.v. de laatste Corona regels

Hieronder staan de volgen aandachtspunten m.b.t. Hutsel, Competitie, Wicom en de trainingen opgesomd.  

Hutsel:
Volgens de laatste regels mag er wel gehutseld worden echter men dient tijdens de hutsel met dezelfde persoon te spelen en tegen dezelfde tegenstanders. Of te wel er mag niet gerouleerd/gewisseld worden.

Competitie:
De competitie is in zijn geheel geannuleerd en wordt ook niet meer ingehaald is besloten door de KNLTB.

Wicom:
De WICOM valt ook onder de regels van (interne) competities en daarom zijn wij genoodzaakt om deze stil te leggen. Ook wij wachten met jullie de komende vier weken af, met tussentijdse evaluatie na 2 weken, voordat we eventueel verdergaande besluiten moeten nemen. We blijven positief en gaan er vooralsnog vanuit dat de nieuwe maatregelen leiden tot indamming van de verspreiding en we in het weekend van 28 november weer verder kunnen spelen. Mochten er in de tussentijd andere besluiten genomen worden die verder spelen onmogelijk maken, dan komen we daar uiteraard z.s.m. bij de team-captains op terug

Trainingen:
Deze mogen doorgaan, houd hierbij de 1,5 meter regel goed in acht. De trainers hebben een bericht van de KNLTB gekregen waar zij zich samen met de leerlingen aan moeten houden.

Nieuws Overzicht