Uitstel WICOM 2020-2021

Beste WICOM-deelnemers,

Inmiddels is de rook opgetrokken na de opnieuw zware domper van een (gedeeltelijke) lockdown.
Iedereen zal inmiddels wel weten dat door de nieuwe maatregelen van het kabinet ook het tennissen er anders uit gaat zien. Na het stopzetten van de knltb competities en het schrappen van toernooien werd ook het spelen van een dubbelpotje gezien als risicovol. Gelukkig is dat laatste snel teruggedraaid en kunnen we gewoon de baan op voor een dubbelpartijtje, mits rekening houdend met de voorschriften.   

De WICOM valt echter ook onder de regels van (interne) competities en daarom zijn wij genoodzaakt om deze stil te leggen. Ook wij wachten met jullie de komende weken af,  voordat we eventueel verdergaande besluiten moeten nemen. We blijven positief en gaan er vooralsnog vanuit dat de nieuwe maatregelen leiden tot indamming van de verspreiding en we in het weekend van 28 november weer verder kunnen spelen. Mochten er in de tussentijd andere besluiten genomen worden die verder spelen onmogelijk maken, dan komen we daar uiteraard z.s.m. bij jullie op terug.

Blijf gezond!

Meer informatie over tennis en Covid-19: https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/tennis-corona/

Met sportieve groet

Niels, Siska & Walter
WICOM Organisatie

Nieuws Overzicht