Doelstelling

G.L.T.V. De Mast biedt naast de mogelijkheid tot tennissen ook een aantal aanvullende recreatieve aan de tennissport gerelateerde activiteiten. Daarbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten. De contributiegelden, de inkomsten uit het verenigingsgebouw "De Masterij" en de inschrijfgelden voor specifieke toernooien zijn onvoldoende om alle onkosten te kunnen dekken. Om budgettair een goed evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven wordt bedrijven en organisaties de mogelijkheid geboden om tegen vergoeding hun bedrijfsnaam aan de vereniging te verbinden. Voor de sponsormogelijkheden verwijzen wij u naar de webpagina van de commissie PR.

Over De Mast Overzicht