Info m.b.t. afhangen

Op dit moment zijn we bezig om het baanreglement te herzien. De aanleiding is de vervanging van het afhangbord met ledenpasjes (bij het lichtbord) door een geautomatiseerd systeem (het digitale afhangbord) met meer mogelijkheden.

Om te komen tot een breed draagvlak hebben we momenteel een overleg met alle commissieleden. Hierna zal een voorstel voor een nieuw baanreglement worden voorgelegd in de Algemene Leden Vergadering.

Vooruitlopend op dit reglement hebben we voor het digitale afhangbord al een aantal instellingen moeten doen. Deze instellingen zijn de laatste maanden soms gewijzigd vanwege de coronamaatregelen. Met als gevolg dat de toelichtende tekst op de website niet actueel bleef. Daarom melden we alvast een update.

Op dit moment is bij het reserveren van een baan via de website of de Clubapp is het volgende van toepassing.

  • Er kan maximaal 1 keer per dag gereserveerd worden.
  • Er kunnen maximaal 2 reserveringen gelijktijdig open (= niet verlopen) staan.

Dus wel 1 open reservering op maandag en 1 open reservering op dinsdag, maar niet 2 open reserveringen op dezelfde dag. Dit is zo ingesteld om te voorkomen dat op 2 aaneengesloten tijdvakken een open reservering wordt gemaakt. Met deze restrictie hebben meer leden de mogelijkheid op dezelfde avond (dag) een baan te reserveren.

Ook wordt de terminal (digitale afhangbord) in de hal in gebruik gesteld. Dit heeft als voordeel dat je, als de reservering afloopt, op diezelfde dag met je ledenpas weer een baan kunt reserveren (evenals vroeger bij het inhangen met de ledenpas). Zonder deze extra faciliteit zou je niet kunnen reserveren en doortennissen terwijl er toch vrije banen zijn (want het maximum via web of clubapp is 1, zie voorgaande tekst). Dus als je op het park bent, kun je op die dag maximaal 3 keer een vrije baan gereserveerd hebben. Vanwege de geldende coronamaatregelen verzoeken we je zoveel mogelijk (thuis) via website of clubapp te reserveren en bij gebruik van de terminal 1,5 afstand te houden en handen te ontsmetten.

NOOT: tijdens het testen van de werking van het afhangbord in de hal was er regelmatig een storing of onvoorziene melding. We vragen in zo’n geval begrip, want het gebruik van het afhangbord zit nog in de testfase.

Daarnaast is ingesteld dat:

  • 1 lid (alleen) niet kan reserveren voor een tijdvak (maar kan wel baan 1-2 gebruiken)
  • 2 leden (of 1 lid en 1 introducé) voor 30 minuten kunnen reserveren
  • 3 leden voor 60 minuten kunnen reserveren
  • 4 leden voor 60 minuten kunnen reserveren

 Heb je vragen, stuur ze naar bestuur@de-mast.nl

Nieuws Overzicht