ALV, bestuur, commissies

Algemene ledenvergadering, bestuur en commissies

Bij De Mast is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. Tijdens de ALV benoemen de leden de voorzitter, de bestuursleden en de leden van de kascommissie. In de statuten en in het huishoudelijk reglement is vastgelegd welke zaken de goedkeuring van de ALV behoeven.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris aangevuld met de (vice)voorzitters van de permanente commissies. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur (DB). Het DB heeft de dagelijkse leiding en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur. 

De dienstverlening aan de leden geschiedt door vrijwilligers. De meesten voeren hun taken uit in permanente of tijdelijke commissies. De taken van de commissies worden door het bestuur vastgesteld. Commissies zijn autonoom in de uitvoering van de vastgestelde taken en leggen over hun resultaat jaarlijks verantwoording af aan het bestuur. Elk lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie of een commissiefunctie. Bij een vacature werft de voorzitter van de betreffende commissie een nieuw commissielid.

Wie zitten er in het bestuur?

Voorzitter

Hennie Doreleijers

voorzitter@de-mast.nl

Secretaris

Vacature

secretariaat@de-mast.nl

Penningmeester

Bas van der Donck

penningmeester@de-mast.nl

Seniorentennis

Niels Westhoff

seniorentennis@de-mast.nl

Jeugdtennis

Marlien Tomohamat

jeugdtennis@de-mast.nl

Beheer & Onderhoud

Marcel de Beer

beheer@de-mast.nl

PR

vacature

PR@de-mast.nl

Padel   

Rob Knapen   

padel@de-mast.nl

 Zoekt u contact met het Bestuur? Stuur dan een e-mail aan: secretariaat@de-mast.nl 


W
anneer wordt er vergaderd in 2021?

Bestuur
maandag 4 januari 2021
dinsdag 9 februari 2021
maandag 8 maart 2021
dinsdag 6 april 2021
maandag 17 mei 2021
dinsdag 1 juni 2021
maandag 5 juli 2021
dinsdag 31 augustus 2021
maandag 4 oktober 2021
dinsdag 2 november 2021
maandag 6 december 2021

ALV
maandag 15 maart, is verzet naar 13 september

Commissie vergadering
zaterdag 13 maart 2021 (geannuleerd)
zaterdag 13 november 2021

Commissie feestavond
13 november 2021

Jaarkalender input
maandag 1 november 2021

 

Organisatie content Overzicht