Vacatures en vrijwilligers

Op dit moment zijn er ruim 50 vrijwilligers werkzaam op vele ‘fronten’ in onze vereniging. We zijn er best trots op dat nog veel leden bereid zijn iets te doen voor ons allemaal. Toch staat er nog een aantal vacatures open. Om meer succes te kunnen hebben bij het opvullen van deze vacatures is een nieuwe koers ingezet bij het toedelen van taken en het werven van vrijwilligers. 

Onze huidige commissies zijn samengesteld op basis van een logische clustering van taken en functies. Indien nodig laten we dit los bij het werven van vrijwilligers. We zoeken voortaan ook naar vrijwilligers die iets willen doen op basis van hun eigen wensen, interesses, competentie en beschikbare tijd. De komst van nieuwe vrijwilligers zal dus voortaan niet meer alleen afhangen van openstaande taken en functies. Voorwaarde blijft wel dat elke taak een bijdrage moet leveren aan de doelstelling van onze vereniging. Deze aanpak is nieuw voor ons en we zullen moeten ervaren hoe we dit met elkaar goed kunnen managen. We verwachten zo meer kans  te hebben om vrijwilligers te werven.

Heb je interesse om wat voor onze vereniging te doen, neem contact op met een van onze bestuursleden. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden!

Onderstaand een overzicht van functies en taken waarvoor we een vrijwilliger zoeken.

Voorzitter cie PR

Voorzitter cie Mastcontact (op termijn vacant)

Secretaris

Secretariaat cie Beheer & Onderhoud

 

Toezicht correct baangebruik

Onderhoud/aanpassing/vraagbaak/publicatie baanreglement

Agenderen en notuleren vergaderingen bestuur (secretaris)

Beheer inkomende post en berichten secretariaat (secretaris)

Huishoudelijk reglement (voor website) onderhouden 

Activiteitenagenda beheren en actueel houden (voor website en ClubApp) 

Data analyse gebruik ClubApp, bezoek website, gebruik tennisbanen etc. 

Actueel houden content ClubApp en website

Nieuwsgaring Zendmast

Hutsel maandagavond/donderdagavond

Superhutsel (maandelijks)

Beheer WhatsApp-groep nieuwe leden

Ledenwerving en zomeractie

IT taken (in groepsverband) zoals beheer baanreserveringssysteem

 

Organisatie content Overzicht