Inhangen

Wat zijn de regels van het inhangen?

  • De vereniging verstrekt aan ieder lid een lidmaatschapspasje, voorzien van zijn/haar foto. Bij verlies kan, tegen vergoeding van de kosten, bij de ledenadministratie een nieuw pasje worden verkregen. Deze pasjes dienen te worden ingehangen op het hiervoor bestemde inhangbord bij de banen op het tennispark.
  • Dit kan alleen met een geldig ledenpasje/introductiekaartje.
  • Men kan op de inhangborden steeds periodes van 30 minuten reserveren (enkelspel) en een periode van 1 uur voor dubbelspel.
  • Men mag tijdens het spelen de kaartjes niet (laten) verhangen.
  • Men mag slechts inhangen indien men op het park aanwezig blijft.
  • Het is niet toegestaan andermans pasje te verhangen.
  • Bij onterecht inhangen moet men het pasje naast het foutieve pasje hangen en zo de betreffende speeltijd claimen op de baan.
Over De Mast Overzicht