Hutselen

Wat zijn de regels van het hutselen?
Leden kunne zonder het maken van reserveringen park gaan en gebruik maken van het vastgelegde “Hutselblok” om de spelen. Een "aangestelde" hutselaar zorgt ervoor dat u ieder half uur in een andere samenstelling kunt spelen. De hutselaar zorgt voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling. In principe zijn er per blok 3 vaste banen beschikbaar voor diegenen die niet willen hutselen.

Op welke dagen kan ik hutselen?
Maandagochtend: 08.30-10.30 uur (Banen 6, 7 en 8)
Woensdagochtend: 08.30-10.30 uur (Banen 6, 7 en 8)
Maandagavond: 18.30-20.30 uur (Banen 7, 8 en 9)
Donderdagavond: 18.30-20.30 uur (Banen 7, 8 en 9)

Over De Mast Overzicht