Hutselen

Wat zijn de regels van het hutselen?
Leden kunnen tijdens een “Hutselblok” tennissen zonder een baan te reserveren. Een "aangestelde" hutselaar zorgt ervoor dat na ieder half uur in een andere samenstelling wordt gespeeld. De hutselaar zorgt voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling. In principe zijn er op vaste tijden 2 of 3 banen beschikbaar voor het hutselen.

Op welke dagen kan ik hutselen?
Maandagochtend: 08.30-10.30 uur (Banen 6, 7 en 8)

Woensdagochtend: 08.30-10.30 uur (Banen 6, 7 en 8)
Maandagavond: 18.30-20.30 uur (Banen 9 en 10)
Donderdagavond: 18.30-20.30 uur (Banen 9 en 10)

Over De Mast Overzicht