WICOM informatie

Deelnemersgroepen (18 jaar of ouder) en aanvangstijden:

Donderdagmiddag Dames: start 14.00 uur 

Zaterdag Heren: start 13.00 uur

Zondag Mix dubbel: start 10.00 uur en 14.00 uur

 

Aanmelden voor de WICOM kan tot uiterlijk 1 juli. Inschrijfgelden voor 2019-2020 zijn: 

Mast team: € 32,00

Extern team: € 45,00*

 * Het bedrag dat externe teams meer betalen, dient ter vergoeding van het baangebruik. Bij Mastteams is dit bedrag verdisconteerd in de contributie.

WICOM Overzicht