Hoe kan ik lid worden?

Om lid te worden van GLTV De Mast of voor overige vragen met betrekking tot het lidmaatschap kun je contact opnemen met Manou Pennaertz. Dat kan door gebruik te maken van telefoonnummer 040-7600016 of email leden@de-mast.nl. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Wil je lid worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in en lever het samen met één recente pasfoto in bij Manou Pennaertz, Laarstraat 18, 5664 BM, Geldrop. Na de betaling van de vastgestelde contributie word je automatisch lid van de KNLTB en ontvang je een officiële KNLTB ledenpas.

Wat kost het om lid te zijn bij De Mast?
Een regulier lidmaatschap loopt van april tot april en de contributie bedraagt:

 • € 150,- voor een Senior lid
 • € 70,-  voor een Junior lid
 • € 40,-  voor een Junior lid (t/m 8 jaar)
 • € 15,-  voor een Rustend lid

Eenmalig wordt er een inschrijfgeld van € 12,50 gevraagd.

Wil je graag tussentijds lid worden neem dan contact op met Manou Pennaertz om na te gaan of er een wachtlijst is. Bij een tussentijds lidmaatschap wordt de contributie naar rato berekend tot aan april.

Contributiebetalingen dienen te geschieden op het rekeningnummer van de ledenadministratie zijnde: NL75 RABO 0159 7299 63 t.n.v. GLTV De Mast onder vermelding van uw naam en adres.

Competitielidmaatschap
De Mast kent ook een competitielidmaatschap. Dit houdt in dat men ook voor een competitieseizoen (zomer-, najaar- of wintercompetitie) lid kan worden, de contributie bedraagt:

 • € 50,- per competitieperiode

Aan dit lidmaatschap zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • je bent al volwaardig lid van een andere tennisvereniging
 • je kunt alleen vrij tennissen (inhangen) tijdens het betreffende competitieseizoen
 • het KNLTB pasje dien je na afloop van het competitieseizoen weer in te leveren

Je kunt je aanmelden voor het competitielidmaatschap door gebruik te maken van het ‘aanmeldingsformulier Competitielidmaatschap’.

Wanneer wordt een jeugdlid senior?
Senioren:
degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.
Junioren: degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt. Anders gezegd: een junior wordt senior in het jaar dat hij of zij 18 wordt.
Junioren (t/m 8 jaar): degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de achtjarige leeftijd niet hebben bereikt. Anders gezegd: een junior (t/m 8 jaar) wordt junior in het jaar dat hij of zij 9 wordt.

Gezinskorting
In de ALV van 19 januari 2009 is goedkeuring verleend voor de invoering van een gezinskorting voor de contributie van de Mast. Hierbij de uitwerking van de gezinskorting zoals beschreven in het beleidsplan van de Mast. Voorwaarden gezinskorting:

 • gezinskorting is alleen van toepassing voor gezinsleden die op 1 april op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de KNLTB ledenadministratie;
 • gezinskorting is van toepassing mits de contributie vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar is voldaan.

Als voldaan wordt aan de voorwaarden "gezinskorting", wordt het bedrag van de gezinskorting in april/mei terugbetaald.

Uitwerking gezinskorting:

 • 1e gezinslid geen korting
 • 2e gezinslid geen korting
 • 3e gezinslid € 10,- korting
 • 4e gezinslid € 20,- korting
 • 5e gezinslid € 30,- korting

Gezinskorting geldt vanaf 9 jaar en voor niet-studerende leden.

Studentenkorting

 • Studentenkorting is alleen van toepassing voor seniorleden van 18 t/m 25 jaar die studeren aan het MBO/HBO/WO.
 • Studentenkorting wordt alleen op aanvraag verleend. Bij de aanvraag dien je een kopie van de studentenpas bij de penningmeester (penningmeester@de-mast.nl) aan te leveren.
 • Studentenkorting is alleen van toepassing als de contributie vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar is voldaan. 

Let op: je ontvangt de studentenkorting over het contributiejaar dat ongeveer overeenkomt met het studiejaar. Voorbeeld: Om tijdens het contributiejaar 2017/2018 in aanmerking te komen voor studentenkorting, dien je in september 2017 een kopie van je studentpas aan te leveren waaruit blijkt dat je het studiejaar 2017/2018 aan het MBO/HBO/WO studeert.

Als voldaan wordt aan de “voorwaarden studentenkorting”, wordt het bedrag van de studentenkorting in oktober van het betreffende verenigingsjaar terugbetaald.

In twijfelgevallen beslist het Bestuur. 

Uitwerking studentenkorting: De studentenkorting is een vaste korting van € 60,-. De eventueel te veel ontvangen gezinskorting wordt op dit bedrag in mindering gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap
Afmelden als lid is alleen mogelijk per verenigingsjaar (1 april t/m 31 maart) en dient vóór 15 januari*, bij voorkeur per e-mail (leden@de-mast.nl), aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Restitutie van de contributie is niet mogelijk.

De ledenadministratie zal een opzegging altijd binnen 7 dagen bevestigen. Heb je binnen 7 dagen geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie. Bij een eventueel geschil over het wel of niet opgezegd hebben van het lidmaatschap is de opzegbevestiging van de ledenadministratie het bewijs dat je (op tijd) opgezegd hebt. Bewaar die bevestiging dus goed.

* De KNLTB stelt ieder jaar op 31 januari de bondscontributie vast die de vereniging moet betalen. Dit houdt in dat wij tot 31 januari, zonder extra kosten, de opzegging aan de KNLTB door kunnen geven. Heb je je lidmaatschap niet tijdig, dus niet vóór 15 januari, opgezegd dan zullen wij als vereniging toch de standaard bondscontributie voor jou moeten betalen. Hierdoor zien wij ons genoodzaakt om je bij een te late opzegging een bedrag a € 20,00 in rekening te brengen.  

Downloads: