Hoe kan ik lid worden?

Lid worden van GLTV de Mast kan eenvoudig door te klikken op onderstaande link “Direct inschrijven”. Zorgt u er voor dat u een bruikbare pasfoto meestuurt voor op uw ledenpas? De foto moet aangeleverd worden in jpeg-formaat, mag maximaal 4MB groot zijn met een afmeting van minimaal 300 x 400 pixels.

Na de betaling van de vastgestelde contributie word je automatisch lid van de KNLTB en ontvang je een officiële KNLTB ledenpas. Heb je nog vragen of ontvang je binnen een week geen reactie van ons, neem dan contact op met onze ledenadministratie bij voorkeur via de mail leden@de-mast.nl  

Indien nodig kun je 's avonds bellen naar Gina Weismann of Caitlin van der Kolk op telefoonnummer 040-7600016.

Wat kost het om lid te zijn bij De Mast? 

Categorie

Beschrijving

Bedrag

Senior

degene die gedurende een bondsjaar de leeftijd van 18 zal bereiken. 

€ 150,-

Junior

degene die gedurende een bondsjaar de leeftijd van 18 niet zal bereiken. 

€  70,-

Junior t/m 8 jaar

degene die gedurende een bondsjaar de leeftijd van 9 niet zal bereiken. 

€  40,-

Rustend

 

€  15,-

*Eenmalig inschrijfgeld € 12,50.

Bij senioren wordt naast de contributie ook een bardienstbijdrage van € 50 in rekening gebracht (indien je gedurende het jaar lid wordt: naar rato van het aantal resterende maanden). Dit bedrag kan terugverdiend worden door vrijwillig enkele bardiensten te draaien. Leden die in het contributiejaar ouder dan 75 jaar worden zijn vrijgesteld van deze regeling. Vrijgesteld zijn ook rustende leden, ereleden, leden van verdienste en deelnemers aan de zomer- en winterchallenge. De volledige bardienstregeling kun je hier terug vinden: Bardienstregeling


Competitielidmaatschap
Gedurende het competitieseizoen (zomer-, najaar- of wintercompetitie) kan men ook lid worden, de contributie bedraagt: € 50,- per competitieperiode

(zie download Inschrijfformulier Competitie GLTV De Mast)

 Aan dit lidmaatschap zijn enkele voorwaarden verbonden:  
- je bent al volwaardig lid van een andere tennisvereniging (KNLTB-Lid)
- je kunt alleen vrij tennissen (inhangen) tijdens het betreffende competitieseizoen

Na afloop van het competitieseizoen dien je de KNLTB pas weer in te leveren.

 

Gezins- en Studentenkortingen
Naast de normale contributie, kent GLTV de Mast ook nog speciale kortingen voor gezinsleden en studenten. Zie het formulier Gezins- en Studentenkorting


Opzeggen van het lidmaatschap
Afmelden als lid is alleen mogelijk per verenigingsjaar (1 januari t/m december) en dient vóór 15 november, bij voorkeur per e-mail (leden@de-mast.nl), aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Restitutie van de contributie is niet mogelijk.

De ledenadministratie zal een opzegging altijd binnen 7 dagen bevestigen. Heb je binnen 7 dagen geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie. Bij een eventueel geschil over het wel of niet opgezegd hebben van het lidmaatschap is de opzegbevestiging van de ledenadministratie het bewijs dat je (op tijd) opgezegd hebt. Bewaar die bevestiging dus goed.