Over De Mast

De Mast is een actieve en gezellige vereniging met 450 leden inclusief 40 jeugdleden en 50 vrijwilligers. Saamhorigheid staat hoog in het vaandel. Opgericht in 1972 vieren wij in 2022 ons 50-jarig jubileum.

Lees meer

Hutselen

Wat zijn de regels van het hutselen?
Hutselen houdt in dat u zonder afspraak naar het park kunt gaan. Een "aangestelde" hutselaar zorgt ervoor dat u ieder half uur in een andere samenstelling kunt spelen.

Lees meer

Introducees

Hoe zit het nu eigenlijk met introduceren?
U dient van tevoren een introductiekaartje te kopen. Dit kan aan de bar in de Masterij.
De kosten bedragen €6,- voor senioren een €3,- voor junioren.
Tijdens verenigingsactiviteiten, toernooien en competitie kan er helaas niet geïntroduceerd worden.

Inhangen

Wat zijn de regels van het inhangen?

  • De vereniging verstrekt aan ieder lid een lidmaatschapspasje, voorzien van zijn/haar foto. Bij verlies kan, tegen vergoeding van de kosten, bij de ledenadministratie een nieuw pasje worden verkregen. Deze pasjes dienen te worden ingehangen op het hiervoor bestemde inhangbord bij de banen op het tennispark.
  • Dit kan alleen met een geldig ledenpasje/introductiekaartje.
  • Men kan op de inhangborden steeds periodes van 30 minuten reserveren (enkelspel) en een periode van 1 uur voor dubbelspel.
  • Men mag tijdens het spelen de kaartjes niet (laten) verhangen.
  • Men mag slechts inhangen indien men op het park aanwezig blijft.
  • Het is niet toegestaan andermans pasje te verhangen.
  • Bij onterecht inhangen moet men het pasje naast het foutieve pasje hangen en zo de betreffende speeltijd claimen op de baan.

Accommodatie

Het tennispark heeft 12 verlichte kunstgrasbanen die zomer en winter te bespelen zijn. De vereniging beschikt over een eigen verenigingsgebouw “de Masterij” met kleed- en douchegelegenheid. In de Masterij is het na een sportieve inspanning goed en betaalbaar vertoeven. Door de inzet van vele leden is het park tot een sfeervol geheel uitgegroeid waar spelers, toeschouwers en bedrijven zich thuis kunnen voelen.

Doelstelling

G.L.T.V. de Mast biedt naast de mogelijkheid tot tennissen in breedste zin van het woord ook een aantal aanvullende recreatieve, aan de tennissport gerelateerde, activiteiten. Daarbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten.

Lees meer

Preventie van grensoverschrijdend gedrag

De Mast wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We streven naar een open cultuur waarbij eenieder elkaar kan aanspreken op vertoond grensoverschrijdend gedrag. Het is bekend hoe te handelen als er vragen zijn of als er mogelijk iets misgaat.

Lees meer

Historie en belangrijke data!

Belangrijke data:

29 februari 1972: Oprichtingsdatum Geldropse Lawn Tennisvereniging 'de Mast'.
18 september 1993: Officiele opening 12 kunstgrasbanen

De naam “De Mast” is afgeleid van “de Grove Mast”, zijnde de naam voor een bosperceeltje op de plaats waar nu het tennispark gelegen is. In het embleem van “De Mast” wordt hieraan herinnerd.