Doelstelling

G.L.T.V. de Mast biedt naast de mogelijkheid tot tennissen in breedste zin van het woord ook een aantal aanvullende recreatieve, aan de tennissport gerelateerde, activiteiten. Daarbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten. Al met al blijkt uit de jaarlijkse exploitatie dat de contributiegelden, de inkomsten uit het verenigingsgebouw "De Masterij" en de inschrijfgelden voor specifieke toernooien e.d. onvoldoende zijn om alle onkosten te kunnen dekken. Om budgettair een goed evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven, wordt bedrijven en organisaties de mogelijkheid geboden om, tegen vergoeding, hun bedrijfsnaam aan de vereniging te verbinden. Voor de sponsormogelijkheden verwijzen wij u naar de webpagina van de commissie Relatiemanagement.

Baanreglement GLTV De Mast

Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bij komen als baan reserveren, afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement, opgesteld door het bestuur.

Toegang tot de banen
Iedereen kan met behulp van een geldig KNLTB-pasje op naam van Tennisvereniging GLTV De Mast toegang krijgen tot de banen.

Speeltijden
De banen zijn bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur.

Website en telefoon Mast
Als de banen door de weersomstandigheden bijv. sneeuw en ijs, onbespeelbaar zijn dan wordt er een antwoordapparaat aangesloten op de telefoon van het paviljoen. Dus bij twijfel vooraf even bellen of kijk op de website, daar wordt het ook vermeld.

Baanreservering afhangbord
Dit zijn de regels voor het inhangen en bespelen van de tennisbanen:

Wie: Vrij tennissen is toegestaan voor leden van GLTV De Mast en hun introducés.
Afhangen/Reserveren:  De leden die vrij willen tennissen, hangen hun geldige ledenpassen op het afhangbord bij een vrije baan (d.w.z. een baan waarop niemand speelt). Introducés hangen een geldige introducé-pas op.
Baankeuze: Indien er geen baan vrij is dan worden de passen gehangen bij de baan die als eerste vrij komt. Bij keuze wordt afgehangen op de baan waarop het langst gespeeld wordt.
Doorspelen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen waarbij de passen blijven hangen op de oorspronkelijke tijd. Pas daarna mag u weer afhangen. Tussentijds uw passen doorhangen is niet toegestaan. Eerder stoppen met tennis om dan op de volgende tijdsperiode af te hangen is ook niet toegestaan.
Niet doorhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan mag u niet voor de huidige tijdsperiode afhangen. Voor de volgende periode kan natuurlijk wel worden afgehangen. Anders gezegd, je mag niet doorhangen.
Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben.
Training: Tennisles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te hangen voor vrij tennissen.
Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens tennisactiviteiten zullen er in principe 2 banen voor vrij tennissen beschikbaar zijn, echter hierop kan door de toernooileiding vanwege omstandigheden, uitzondering op worden gemaakt.  Bespelen van de banen tijdens tennisactiviteiten gaat in overleg met de toernooileiding.
Speelduur: De speelduur is afhankelijk van het aantal spelers op de  baan:  2-3 spelers hebben een speelduur van 30 minuten; 4 spelers hebben een speelduur van 60 minuten.
Geen geldige pas: Afhangen met een ongeldige pas of de pas van een ander lid is niet toegestaan. Mist een speler zijn geldige ledenpas dan zal hij/zij een geldige introducé-pas moeten gebruiken. Deze introducé-pas kunt u kopen aan de bar. Het bestuur kan maatregelen nemen als dit te vaak gebeurd

Bestuursreglement Ereleden

Binnen onze vereniging zijn er vrijwilligers die een opmerkelijke bijdrage leveren of hebben geleverd aan het functioneren van De Mast. Mensen met een tomeloze energie voor het besturen, het organiseren en meewerken aan activiteiten en dit koppelen aan verbeteringen in de vereniging.

Het erelidmaatschap is een eerbetoon aan een persoon en is voorbehouden aan diegenen die zich gedurende langere periode een significante bijdrage aan GLTV De Mast hebben geleverd en zo mogelijk blijven leveren. Het erelidmaatschap wordt slechts bij uitzondering verleend en heeft een exclusief karakter.

Lees meer

Historie en belangrijke data!

Belangrijke data:

29 februari 1972: Oprichtingsdatum Geldropse Lawn Tennisvereniging 'de Mast'.
18 september 1993: Officiele opening 12 kunstgrasbanen

De naam “De Mast” is afgeleid van “de Grove Mast”, zijnde de naam voor een bosperceeltje op de plaats waar nu het tennispark gelegen is. In het embleem van “De Mast” wordt hieraan herinnerd.

Accommodatie

Het tennispark heeft 12 verlichte kunstgrasbanen die zomer en winter te bespelen zijn. De vereniging beschikt over een eigen verenigingsgebouw “de Masterij” met kleed- en douchegelegenheid. In de Masterij is het na een sportieve inspanning goed en betaalbaar vertoeven. Door de inzet van vele leden is het park tot een sfeervol geheel uitgegroeid waar spelers, toeschouwers en bedrijven zich thuis kunnen voelen.

Hutselen

Wat zijn de regels van het hutselen?
Hutselen houdt in dat u zonder afspraak naar het park kunt gaan (neem wel uw pasje mee). Een "aangestelde" hutselaar zorgt ervoor dat u ieder half uur in een andere samenstelling kunt spelen. De hutselaar zorgt voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling. Op de hutselavonden wordt er gehutseld op maximaal 8 banen, zodat er altijd banen zijn voor diegenen die niet willen hutselen. Wilt u na een bepaalde tijd niet meer spelen, draai dan uw pasje om. Neem uw kaart pas na het spelen mee. Het hutselen is een leuke manier om andere leden te leren kennen.

Op welke dagen kan ik hutselen?
Maandagochtend: 09.00-12.00 uur
Woensdagochtend: 09.00-12.00 uur
Maandagavond: 19.00-21.00 uur
Donderdagavond: 19.00-21.00 uur

Introducees

Hoe zit het nu eigenlijk met introduceren?
U dient van tevoren een introductiekaartje te kopen. Dit kan aan de bar in de Masterij.
De kosten bedragen €6,- voor senioren een €3,- voor junioren.
Tijdens verenigingsactiviteiten, toernooien en competitie kan er helaas niet geïntroduceerd worden.

Inhangen

Wat zijn de regels van het inhangen?

  • De vereniging verstrekt aan ieder lid een lidmaatschapspasje, voorzien van zijn/haar foto. Bij verlies kan, tegen vergoeding van de kosten, bij de ledenadministratie een nieuw pasje worden verkregen. Deze pasjes dienen te worden ingehangen op het hiervoor bestemde inhangbord bij de banen op het tennispark.
  • Dit kan alleen met een geldig ledenpasje/introductiekaartje.
  • Men kan op de inhangborden steeds periodes van 30 minuten reserveren (enkelspel) en een periode van 1 uur voor dubbelspel.
  • Men mag tijdens het spelen de kaartjes niet (laten) verhangen.
  • Men mag slechts inhangen indien men op het park aanwezig blijft.
  • Het is niet toegestaan andermans pasje te verhangen.
  • Bij onterecht inhangen moet men het pasje naast het foutieve pasje hangen en zo de betreffende speeltijd claimen op de baan.