Doelstelling

G.L.T.V. De Mast biedt naast de mogelijkheid tot tennissen ook een aantal aanvullende recreatieve aan de tennissport gerelateerde activiteiten. Daarbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten. De contributiegelden, de inkomsten uit het verenigingsgebouw "De Masterij" en de inschrijfgelden voor specifieke toernooien zijn onvoldoende om alle onkosten te kunnen dekken. Om budgettair een goed evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven wordt bedrijven en organisaties de mogelijkheid geboden om tegen vergoeding hun bedrijfsnaam aan de vereniging te verbinden. Voor de sponsormogelijkheden verwijzen wij u naar de webpagina van de commissie PR.

Baanreglement GLTV De Mast

Bij een vereniging horen regels, zeker voor het gebruik van onze tennisbanen. Deze regels zijn door het bestuur vastgelegd in een zogenaamd baanreglement en geven duidelijkheid aan onze leden. Indien nodig kan het bestuur dit baanreglement aanpassen of aan de ALV voorleggen. Met dit reglement streven we naar een eerlijke verdeling van de baancapaciteit met name op drukke momenten. In de geest van dit uitgangspunt zal dit reglement geïnterpreteerd moeten worden.

Bedenk ook dat het online reserveringssysteem een hulpmiddel is dat om technische redenen niet in alle situaties aansluit op het baanreglement.

Ons uitgangspunt is tevredenheid van onze Mast-leden. Helderheid vanuit het baanreglement kan hieraan bijdragen. We rekenen op je medewerking.

 

Lees meer

Bestuursreglement Ereleden

Binnen onze vereniging zijn er vrijwilligers die een opmerkelijke bijdrage leveren of hebben geleverd aan het functioneren van De Mast. Mensen met een tomeloze energie voor het besturen, het organiseren en meewerken aan activiteiten en dit koppelen aan verbeteringen in de vereniging.

Het erelidmaatschap is een eerbetoon aan een persoon en is voorbehouden aan diegenen die zich gedurende langere periode een significante bijdrage aan GLTV De Mast hebben geleverd en zo mogelijk blijven leveren. Het erelidmaatschap wordt slechts bij uitzondering verleend en heeft een exclusief karakter.

Lees meer

Historie en belangrijke data!

Belangrijke data:

  • 29 februari 1972: Oprichtingsdatum Geldropse Lawn Tennisvereniging 'de Mast'.
  • 18 september 1993: Officiele opening 12 kunstgrasbanen.
  • 30 maart 2019: Opening gerenoveerde Masterij.

De naam “De Mast” is afgeleid van “de Grove Mast”, zijnde de naam voor een bosperceeltje op de plaats waar nu het tennispark gelegen is. In het embleem van “De Mast” wordt hieraan herinnerd.

Accommodatie

Het tennispark heeft 10 verlichte kunstgrasbanen die zomer en winter te bespelen zijn. De vereniging beschikt over een eigen verenigingsgebouw “de Masterij” met kleed- en douchegelegenheid. In de Masterij is het na een sportieve inspanning goed en betaalbaar vertoeven. Door de inzet van vele leden is het park tot een sfeervol geheel uitgegroeid waar spelers, toeschouwers en bedrijven zich thuis kunnen voelen.

Hutselen

Wat zijn de regels van het hutselen?
Leden kunnen tijdens een “Hutselblok” tennissen zonder een baan te reserveren. Een "aangestelde" hutselaar zorgt ervoor dat na ieder half uur in een andere samenstelling wordt gespeeld. De hutselaar zorgt voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling. In principe zijn er op vaste tijden 2 of 3 banen beschikbaar voor het hutselen.

Op welke dagen kan ik hutselen?
Maandagochtend: 08.30-10.30 uur (Banen 6, 7 en 8)

Woensdagochtend: 08.30-10.30 uur (Banen 6, 7 en 8)
Maandagavond: 18.30-20.30 uur (Banen 9 en 10)
Donderdagavond: 18.30-20.30 uur (Banen 9 en 10)

Introduc├ęs

Hoe zit het nu eigenlijk met introduceren?
U kunt online met een introducé een baan reserveren op dezelfde manier als u dat doet met 1, 2 of 3 medeleden.
De kosten bedragen € 3,50 voor senioren en € 2,50 voor junioren. Deze kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
Tijdens verenigingsactiviteiten, toernooien en competitie kan hier helaas geen gebruik van gemaakt worden.