Doelstelling

G.L.T.V. De Mast biedt naast de mogelijkheid tot tennissen ook een aantal aanvullende recreatieve aan de tennissport gerelateerde activiteiten. Daarbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten. De contributiegelden, de inkomsten uit het verenigingsgebouw "De Masterij" en de inschrijfgelden voor specifieke toernooien zijn onvoldoende om alle onkosten te kunnen dekken. Om budgettair een goed evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven wordt bedrijven en organisaties de mogelijkheid geboden om tegen vergoeding hun bedrijfsnaam aan de vereniging te verbinden. Voor de sponsormogelijkheden verwijzen wij u naar de webpagina van de commissie PR.

Baanreglement GLTV De Mast

Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bij komen als baan reserveren, afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement, opgesteld door het bestuur.

Toegang tot de banen
Iedereen kan met behulp van een geldig KNLTB-pasje op naam van Tennisvereniging GLTV De Mast toegang krijgen tot de banen.

Speeltijden
De banen zijn bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur.

Baanreservering afhangbord
De regels voor het inhangen en bespelen van de tennisbanen;

·        Wie: Vrij tennissen is toegestaan voor leden van GLTV De Mast en hun introducés.

·        Reserveren:  Er zijn 3 manieren om elektronisch te reserveren

o   GLTV de Mast App (ClubApp)

o   Website: www.de-mast.nl

o   Inhangbord in de hal van de Masterij (per 01-07-2020)

·        Speelduur:

o   30 minuten voor een reservering van 2 peronen

o   60 minuten voor reservering van 3-4 personen

·        Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om te reserveren in periodes van geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens deze tennisactiviteiten zullen er in principe 2 banen voor vrij tennissen beschikbaar zijn, echter hierop kan door de toernooileiding vanwege omstandigheden, uitzondering op worden gemaakt.  Bespelen van de banen tijdens tennisactiviteiten gaat in overleg met de toernooileiding.

Bespeelbaarheid van de banen
Als de banen door de weersomstandigheden bijv. sneeuw en ijs, onbespeelbaar zijn dan wordt de bespeelbaarheid van de banen weergegeven in onze GLTV de Mast App (ClubApp).

Bestuursreglement Ereleden

Binnen onze vereniging zijn er vrijwilligers die een opmerkelijke bijdrage leveren of hebben geleverd aan het functioneren van De Mast. Mensen met een tomeloze energie voor het besturen, het organiseren en meewerken aan activiteiten en dit koppelen aan verbeteringen in de vereniging.

Het erelidmaatschap is een eerbetoon aan een persoon en is voorbehouden aan diegenen die zich gedurende langere periode een significante bijdrage aan GLTV De Mast hebben geleverd en zo mogelijk blijven leveren. Het erelidmaatschap wordt slechts bij uitzondering verleend en heeft een exclusief karakter.

Lees meer

Historie en belangrijke data!

Belangrijke data:

  • 29 februari 1972: Oprichtingsdatum Geldropse Lawn Tennisvereniging 'de Mast'.
  • 18 september 1993: Officiele opening 12 kunstgrasbanen.
  • 30 maart 2019: Opening gerenoveerde Masterij.

De naam “De Mast” is afgeleid van “de Grove Mast”, zijnde de naam voor een bosperceeltje op de plaats waar nu het tennispark gelegen is. In het embleem van “De Mast” wordt hieraan herinnerd.

Accommodatie

Het tennispark heeft 10 verlichte kunstgrasbanen die zomer en winter te bespelen zijn. De vereniging beschikt over een eigen verenigingsgebouw “de Masterij” met kleed- en douchegelegenheid. In de Masterij is het na een sportieve inspanning goed en betaalbaar vertoeven. Door de inzet van vele leden is het park tot een sfeervol geheel uitgegroeid waar spelers, toeschouwers en bedrijven zich thuis kunnen voelen.

Hutselen

Wat zijn de regels van het hutselen?
Leden kunnen tijdens een “Hutselblok” tennissen zonder een baan te reserveren. Een "aangestelde" hutselaar zorgt ervoor dat na ieder half uur in een andere samenstelling wordt gespeeld. De hutselaar zorgt voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling. In principe zijn er op vaste tijden 2 of 3 banen beschikbaar voor het hutselen.

Op welke dagen kan ik hutselen?
Maandagochtend: 08.30-10.30 uur (Banen 6, 7 en 8)

Woensdagochtend: 08.30-10.30 uur (Banen 6, 7 en 8)
Maandagavond: 18.30-20.30 uur (Banen 9 en 10)
Donderdagavond: 18.30-20.30 uur (Banen 9 en 10)

Introduc├ęs

Hoe zit het nu eigenlijk met introduceren?
U kunt online met een introducé een baan reserveren op dezelfde manier als u dat doet met 1, 2 of 3 medeleden.
De kosten bedragen € 3,50 voor senioren en € 2,50 voor junioren. Deze kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
Tijdens verenigingsactiviteiten, toernooien en competitie kan hier helaas geen gebruik van gemaakt worden.