Wat doet deze commissie?

Onze commissie verzorgt het digitale clubblad De Zendmast, welke 10x per jaar verschijnt. Binnen onze commissie zijn de taken als volgt verdeeld:
Eric Jacobs verzorgt de lay-out van De Zendmast. Suzanne van den Boom ontvangt de kopij en zorgt dat deze op tijd bij Eric is.
Mocht u zaken in de Zendmast of op de website geplaatst willen hebben dan kunt u dit per e-mail (pr@de-mast.nl)aan ons vragen.

Verschijningsdata Kopij 2018                              
Nr      Inleveren          Verschijning
  9   29-10-2018        17-11-2018
10   26-11-2018        15-12-2018

Verschijningsdata Kopij 2019                              
Nr      Inleveren          Verschijning
  1       7-1-2019          26-1-2019
  2     18-2-2019          09-3-2019
  3       1-4-2019          20-4-2019
  4       6-5-2019          25-5-2019
  5       3-6-2019          22-6-2019
  6     29-7-2019          17-8-2019
  7     26-8-2019          14-9-2019
  8     30-9-2019        19-10-2019
  9   28-10-2019        16-11-2019
10   25-11-2019        14-12-2019

Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie binnen de Mast is opgesteld om activiteiten te organiseren voor de leden. Tot voor kort was er een commissie die deze zaken perfect regelde met veel passie en plezier. In de huidige vorm is er één contact persoon als centraal aanspreekpunt voor het opzetten van een activiteit.

Zo kan ieder lid een activiteit aanmelden. Er zal dan in overleg gekeken worden voor een juiste plaats op de jaarkalender, de financiële mogelijkheden en de ondersteuning vanuit de vereniging. Zo kan de ervaring binnen de vereniging en de mogelijkheden van onze sponsoren vaak een uitkomst bieden.

Vaste evenementen die we jaarlijks terug zien op onze kalender zijn o.a.

  • Januari: Snerttoernooi
  • Juli: Stellentoernooi
  • December: Kienavond

Heb je een ludiek idee en wil je graag wat organiseren, meld je dan aan bij de ledencommissie (ledencommissie@de-mast.nl).

 

Sponsorbeleidsplan

Sponsormogelijkheden bij G.L.T.V. De Mast

De onderstaande tekst is een beknopte weergave van het sponsorbeleidsplan zoals dit in 2007 tijdens de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het sponsorbeleidsplan kunt u via onderstaand contactadres opvragen. De tekst op de site is op 1 oktober 2008 aangepast, omdat deze niet in overeenstemming was met het vastgestelde sponsorbeleidsplan

Er zijn verschillende mogelijkheden als u onze vereniging zou willen sponsoren. Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van het sponsorbeleidsplan. Hieruit kunnen geen rechten ontleend worden. Het vastgestelde sponsorbeleidsplan van 2 februari 2007 is op dit moment van toepassing. Binnen afzienbare tijd zal het volledige sponsorbeleidsplan via de site te raadplegen zijn. Mocht u alsnog vragen hebben, neem dan contact op met Suzanne van den Boom. Zij is bereikbaar via e-mailadres pr@de-mast.nl. Naast de projectsponsoring en korte of lange termijn sponsoring bestaat ook de mogelijkheid om speciale afwijkende sponsorpakketten samen te stellen.