Wat doet deze commissie?

Onze commissie heeft een aantal activiteiten die zij verzorgen voor de club:
·       Het digitale clubblad De Zendmast; Deze verschijnt 10x per jaar
·       Sponsoring
·       Ledenwerving en activiteiten ondersteuning (OCM)
·       Communicatie via Website, ClubApp en andere Publiciteit

Mocht u zaken in de Zendmast of op de website geplaatst willen hebben dan kunt u dit per e-mail (pr@de-mast.nl) aan ons vragen.

Verschijningsdata Kopij 2019                               
Nr      Inleveren          Verschijning
  1       7-1-2019          26-1-2019
  2     18-2-2019          09-3-2019
  3       1-4-2019          20-4-2019
  4       6-5-2019          25-5-2019
  5       3-6-2019          22-6-2019
  6     29-7-2019          17-8-2019
  7     26-8-2019          14-9-2019
  8     30-9-2019        19-10-2019
  9   28-10-2019        16-11-2019
10   25-11-2019        14-12-2019

Sponsorbeleidsplan

Sponsormogelijkheden bij G.L.T.V. De Mast

De onderstaande tekst is een beknopte weergave van het sponsorbeleidsplan zoals dit in 2007 tijdens de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het sponsorbeleidsplan kunt u via onderstaand contactadres opvragen. De tekst op de site is op 1 oktober 2008 aangepast, omdat deze niet in overeenstemming was met het vastgestelde sponsorbeleidsplan

Er zijn verschillende mogelijkheden als u onze vereniging zou willen sponsoren. Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van het sponsorbeleidsplan. Hieruit kunnen geen rechten ontleend worden. Het vastgestelde sponsorbeleidsplan van 2 februari 2007 is op dit moment van toepassing.

Binnen afzienbare tijd zal het volledige sponsorbeleidsplan via de site te raadplegen zijn. Mocht u alsnog vragen hebben, neem dan contact op met:

Peter Klasens  Mob.06-54963631 of via e-mailadres sponsoring@de-mast.nl

Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie (OCM) binnen de Mast organiseert activiteiten anders dan de vaste toernooien voor de leden. Tot voor kort was er een commissie die deze zaken perfect regelde met veel passie en plezier. In de huidige vorm is er één contact persoon als centraal aanspreekpunt voor het opzetten van een activiteit. (ocm@de-mast.nl)

Elk lid kan een activiteit aanmelden. In overleg wordt er gekeken of het past in de jaarkalender van onze activiteiten, de financiële mogelijkheden er zijn en de verdere noodzakelijk ondersteuning vanuit de vereniging geboden kan worden.

Vaste evenementen die we jaarlijks terug zien op onze kalender zijn o.a.

·        Januari: Snerttoernooi

·        Juli: Stellentoernooi

·        December: Kienavond

Heb je een ludiek idee en wil je graag wat organiseren, meld je dan aan bij de Ontspanningscommissie (ocm@de-mast.nl

Sponsorbeleidsplan

Sponsormogelijkheden bij G.L.T.V. De Mast

De onderstaande tekst is een beknopte weergave van het sponsorbeleidsplan zoals dit in 2007 tijdens de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het sponsorbeleidsplan kunt u via onderstaand contactadres opvragen. De tekst op de site is op 1 oktober 2008 aangepast, omdat deze niet in overeenstemming was met het vastgestelde sponsorbeleidsplan

Er zijn verschillende mogelijkheden als u onze vereniging zou willen sponsoren. Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van het sponsorbeleidsplan. Hieruit kunnen geen rechten ontleend worden. Het vastgestelde sponsorbeleidsplan van 2 februari 2007 is op dit moment van toepassing. Binnen afzienbare tijd zal het volledige sponsorbeleidsplan via de site te raadplegen zijn. Mocht u alsnog vragen hebben, neem dan contact op met Suzanne van den Boom. Zij is bereikbaar via e-mailadres pr@de-mast.nl. Naast de projectsponsoring en korte of lange termijn sponsoring bestaat ook de mogelijkheid om speciale afwijkende sponsorpakketten samen te stellen.