Wat is WICOM?

WICOM staat voor WIinter COMpetitie.
Een tenniscompetitie gestart in de periode van oktober '93 t/m maart '94. Destijds is de WICOM als stichting WTC van G.L.T.V. de Mast opgestart door o.a. Ton Thijsen en Frans Schellekens. Het unieke van deze gezelligheidscompetitie is dat deze bestaat uit alleen dubbelpartijen waaraan zowel Mast-leden als Externe leden aan kunnen deelnemen (minimale leeftijdseis 18 jaar).
In de regel wordt er 1 keer per maand gespeeld in het eerste of tweede (week)end van de maand.

De WICOM is jarig en geeft een feestje

Op zondag 10 september was het zover. Kosten nog moeite waren gespaard om er een gezellige middag van te maken. Alle teams, zowel intern als extern, hebben een uitnodiging ontvangen om samen met hun partner gezellig met de organisatie deze unieke mijlpaal samen te vieren.

Lees meer

Wist u dat...

... de Wicom dit jaar voor de 25e keer wordt gespeeld, wat uniek is in deze regio.
... er op donderdag 10 teams deelnemen met alleen Dames. Deze middag is voor de sportieve dames. Zij bezetten dan ook vrolijk de sportkantine na het Tennis.
...er op zaterdag
17 herenteams strijden om de eeuwige roem. Zij beginnen om 13.00, om eventueel tijdig in het Philips Stadion te zijn. De rest bekijkt de wedstrijd in de sportkantine via FOX sport Live.
... er op zondag
35 mixteams de strijd aangaan.  Dat geeft altijd een vol sportpark en volop gezelligheid, zowel op het speelveld als in de sportkantine.
... de Wicom
altijd op zoek is naar vrijwilligers en het een hartstikke leuke commissie is.
... je je
nieuwe team nu al kan aanmelden voor het seizoen 2018-2019? Stuur het inschrijfformulier naar wicom@de-mast.nl.

WICOM informatie

Deelnemersgroepen (18 jaar of ouder) en aanvangstijden:

Donderdagmiddag Dames: start 14.00 uur
Zaterdag Heren: start 13.00 uur
Zondag Mix dubbel: start 10.00 uur en 14.00 uur

Aanmelden voor de WICOM kan tot uiterlijk 1 juli. Inschrijfgelden voor 2017-2018 zijn:

Mast team: € 32,00
Extern team: € 45,00*

* Het bedrag dat externe teams meer betalen, dient ter vergoeding van het baangebruik. Bij Mastteams is dit bedrag verdisconteerd in de contributie.