Sponsorbeleidsplan

Sponsormogelijkheden bij G.L.T.V. De Mast

De onderstaande tekst is een beknopte weergave van het sponsorbeleidsplan zoals dit in 2007 tijdens de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het sponsorbeleidsplan kunt u via onderstaand contactadres opvragen. De tekst op de site is op 1 oktober 2008 aangepast, omdat deze niet in overeenstemming was met het vastgestelde sponsorbeleidsplan

Er zijn verschillende mogelijkheden als u onze vereniging zou willen sponsoren. Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van het sponsorbeleidsplan. Hieruit kunnen geen rechten ontleend worden. Het vastgestelde sponsorbeleidsplan van 2 februari 2007 is op dit moment van toepassing. Binnen afzienbare tijd zal het volledige sponsorbeleidsplan via de site te raadplegen zijn. Mocht u alsnog vragen hebben, neem dan contact op met Suzanne van den Boom. Zij is bereikbaar via e-mailadres pr@de-mast.nl. Naast de projectsponsoring en korte of lange termijn sponsoring bestaat ook de mogelijkheid om speciale afwijkende sponsorpakketten samen te stellen.