Sponsorbeleidsplan

Sponsormogelijkheden bij G.L.T.V. De Mast

De onderstaande tekst is een beknopte weergave van het sponsorbeleidsplan zoals dit in 2007 tijdens de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Het sponsorbeleidsplan kunt u via onderstaand contactadres opvragen. De tekst op de site is op 1 oktober 2008 aangepast, omdat deze niet in overeenstemming was met het vastgestelde sponsorbeleidsplan

Er zijn verschillende mogelijkheden als u onze vereniging zou willen sponsoren. Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van het sponsorbeleidsplan. Hieruit kunnen geen rechten ontleend worden. Het vastgestelde sponsorbeleidsplan van 2 februari 2007 is op dit moment van toepassing.

Binnen afzienbare tijd zal het volledige sponsorbeleidsplan via de site te raadplegen zijn. Mocht u alsnog vragen hebben, neem dan contact op met:

Peter Klasens  Mob.06-54963631 of via e-mailadres sponsoring@de-mast.nl